Hyper-V i domæne

Ønsker man at køre Hyper-V vil man formodentlig også ønske at bruge Hyper-V manager remote (fra en arbejdsstation med Vista). Problemet med den opsætning er at få det hele til at spille med rettigheder så man får adgangen.

Der findes nogle scripts man kan hente på nettet, men det kan meget let blive forholdsvis kompliceret.

Har man en domæne controller der kører som virtuel maskine, kan man stadig melde hosten ind i dette domæne på en gæste maskine.

Den fremgangsmåde jeg vil anbefale (som ikke gav mig problemer) var:

Host : Std 2008 m. Hyper-V installeret, fast IPv4 adresse.

Gæst: Std 2008 hvor der var kørt DC promo på, fast IP adresse i samme range og netværkskortet koblet til det fysiske netværkskort på maskinen. Maskinen var ikke koblet til noget andet netvært (fysisk), da jeg ikke ville have problemer med at DHCP fra min produktionsserver skulle give problemer.

Gæsten var sat op til at starte op automatisk (delay på 2 sek.)

Hosten meldte jeg ind i domænet, og her skal man så genstarte, det styrede jeg helt manuelt, altså lukkede domæne controlleren ned først og derefter genstarte Hyper-V hosten. Efter genstart afventede jeg lige med at logge på Hyper-V hosten, så jeg var sikker på at domæne controlleren var kommet i luften. Så er det herfra en smal sag at få Hyper-V manager til at virke fra en anden arbejdsstation i domænet.