Spam scanning

Hvordan undgår jeg at mine ansatte får E-mail spam?

Et rigtigt godt spørgsmål for mange mindre og mellemstore firmaer, hvor IT er et nødvendigt onde.

De fleste firmaer har deres eget domæne, og de ansatte har deres egen mail-adresse i firmaet, og disse mail-adresser er kendt af mennesker udenfor firmaet, hvilket betyder at disse på et tidspunkt vil blive opsamlet og brugt af mail-spammere.

Har firmaet så en egen mailserver, er der stor risiko for at den vil få mere og mere at gøre med at modtage mail, da det viser sig at over 95% af de mail der sendes er spam, og ofte ligger niveauet oppe på 98-99%, hvis man tager det med der går under betegnelsen “melicious code”.

Det er en belastning for enhver mailserver, og risikoen for at der kommer en virus eller en link til en virus igennem er høj. Samtidig skal man tænke på al den tid man bruger på at sortere disse mail fra. Det koster arbejdstid.

Vi kan nu tilbyde at scanne jeres mail, inden de kommer til jer. De kan scannes for spam, virus eller begge dele. Samtidig kan du sikre din mailserver bedre, ved at lukke for port 25, og vi sætter mailscanneren op til at anvende en anden port.

Denne process svarer til at lave adgangskontrol udenfor din matrikel og samtidig har et hegn omkring hele matriklen. Derved er risikoen mindre ved hoveddøren og rectionisten (serveren) bliver ikke så belastet.

Systemet tilbage holder alle mail der er sorteret fra som spam, og man har mulighed for selv at frigive dem, hvis man støder på mal der ikke skulle være sorteret fra. Alt dette foregår med et intuitivt WEB-interface.

Ring og hør nærmere om en løsning for jer!

tel 4618 0200